Actionality

Actionality utvecklar och investerar i intressanta företag och människor. Som
aktiv delägare/partner tillför vi finansiering, operativ kraft och mod. Vi verkar
företrädesvis i tidiga uppstartsskeden eller i mer krävande utvecklingssprång där
vi ser till att frigöra och utveckla befintliga talanger/förmågor i rätt riktning för
företaget. Men många års erfarenhet av företagsledning och mer avancerade
konsultuppdrag görs dels kvalificerade analyser men framförallt ett mycket
adaptivt genomdrivande av uppsatta mål och strategier.